Bart van Rijswijk is 20 jaar oud en studeert journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij wil schrijvende journalistiek gaan beoefenen en houdt zich veel met politiek bezig. Ook houdt hij van sporten. Hij woont in Barneveld.

Image for post
Image for post
Bart van Rijswijk. Bron: Bart van Rijswijk

Niet echt een emotioneel verhaal

Bart woont in Barneveld, het kippendorp. Het bevalt hem daar goed. “Ik heb niet heel veel met de boerse mentaliteit daar, maar mijn sociale cirkel bevindt zich grotendeels in Barneveld en daardoor heb ik niet de urgentie ergens anders te gaan wonen. Ik heb daar mijn werk, sport, school.” Hij is niet specifiek trots op zijn status als Barnevelder. “Het is gewoon de plek waar ik woon en mijn familie woont en daarom vind ik het wel prima. …


Image for post
Image for post
Koerdisch meisje in Nederland. Bron: NRC

Er zijn veel verschillende etniciteiten in Nederland, te veel om op te noemen. Daarom zou je ook niet gelijk denken aan Koerdische Nederlanders. Toch vormen zij een klein deel van Nederland en zijn de Koerdische Nederlanders zeker niet over het hoofd te zien. Het is een intrigerende cultuur en de mensen zijn bereid om hun woordje te doen. In deze explainer gaan we kijken hoe de Koerdische Nederlanders zich hier voelen en hoe zij in Nederland geïntegreerd zijn. Aan het eind zullen we dit beantwoorden. Eerst laten we het profiel van de Koerden zien, daarna geven wij wat feiten en cijfers. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store